[1]
Abu Yazid Adnan Quthny 2020. Al-Kalalah (Dhanniy al-Dalalah dalam al-Faraidl). Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam. 6, 1 (Mar. 2020), 1-13. DOI:https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i1.304.