(1)
Abu Yazid Adnan Quthny. Al-Kalalah (Dhanniy Al-Dalalah Dalam Al-Faraidl). assyariah 2020, 6, 1-13.