ABU YAZID ADNAN QUTHNY; AHMAD MUZAKKI. Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, v. 7, n. 2, p. 131-151, 25 Jun. 2021.