MIFTAKHUR RIDLO. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, v. 7, n. 2, p. 152-167, 25 Jun. 2021.