Ritonga, Raja, and Martua Nasution. 2021. “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur’an ”. Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 7 (2), 209-33. https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544.