Abu Yazid Adnan Quthny, and Ahmad Muzakki. 2021. “Urgensi Nasab Dalam Islam Dan Silsilah Nasab Habaib Di Indonesia”. Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam 7 (2), 131-51. https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.592.