Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki (2021) “Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia”, Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, 7(2), pp. 131-151. doi: 10.36835/assyariah.v7i2.592.