[1]
Moh. Ahyar Maarif, “Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin”, assyariah, vol. 5, no. 2, pp. 137-150, Jun. 2019.