[1]
Abu Yazid Adnan Quthny, “Al-Kalalah (Dhanniy al-Dalalah dalam al-Faraidl)”, assyariah, vol. 6, no. 1, pp. 1-13, Mar. 2020.