(1)
Nurcholis, A.; Harianto, B.; Zain, B. A. Aksiologi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung. attalim 2020, 6, 19-43.