NURCHOLIS, A.; HARIANTO, B.; ZAIN, B. A. Aksiologi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung. At- Ta’lim : Jurnal Pendidikan, v. 6, n. 1, p. 19-43, 1 Jan. 2020.