[1]
A. Nurcholis, B. Harianto, and B. A. Zain, “Aksiologi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung”, attalim, vol. 6, no. 1, pp. 19-43, Jan. 2020.