Nurcholis, Ahmad, Budi Harianto, and Biqi Asshafah Zain. “Aksiologi Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung”. At- Ta’lim : Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (January 1, 2020): 19-43. Accessed January 23, 2022. https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/attalim/article/view/334.