(1)
Ridho, H. Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial. humanistika 2021, 7, 151-189.