Ridho, Hilmi. 2021. “Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial”. HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman 7 (2), 151-89. https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i2.596.