[1]
H. Ridho, “Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial”, humanistika, vol. 7, no. 2, pp. 151-189, Jun. 2021.