Ridho, H. “Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial”. HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman, Vol. 7, no. 2, June 2021, pp. 151-89, doi:10.36835/humanistika.v7i2.596.