(1)
Didi Suardi, D. S. Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. Iqtishodiyah 2021, 7, 126-141.